Aktivitetshus

Dette huset er oppført på dugnad blant medlemmer og ikke minst med god hjelp av Drammen Yrkesskole. Oppfordringen er at alle tar godt vare på huset og holder orden i og rundt huset

Aktivitetshuset

Her har alle våre medlemmer i HMF tilgang til å utføre arbeidsoppgaver for sin båt. Tilgangen til Aktivitetshuset er med utlevert nøkkelkort og skal være låst når det ikke blir brukt. Motto sistemann låser.
Det er ikke beregnet for vinterlagring av diverse båtutstyr, kun det som blir reparert / fikset på. Sørg for å holde orden i huset og rydd opp etter bruk.

Innerst i huset er det en verktøybod som kun teknisk sjef har tilgang til og den inneholder felles verktøy
beregnet brukt i fellesdugnader på området.