Bryggeanlegg

BRYGGE A

BRYGGE A

Brygge A - Sør. Det er brygga som ligger mellom Motorveibrua og brua som går over fra Holmen 
og til rundkjøring mot Bragernes Strand.
Fortøyning er longside og noen båser for mindre båter. 
Totalt er det 61 båtplasser ved brygge A.

Til informasjon for hvermannsen. Vi har medlemmer som har/har hatt vannskutere og robåter liggende ved brygga i båser. 

BRYGGE B

BRYGGE B

Brygge B, ligger i forlengelse av dieselpåfyllingen ved Aktivitetshuset og mot jernbanebrua.
Ved denne brygge har vi  totalt 18 båtplasser, longside og noen få i bås.

BRYGGE C

BRYGGE C

Denne brygga starter ved jernbanebrua og går ned mot elvemunningen. Her er longside fortøyning med baugen pekende mot 
sentrum av byen, mot Union og høyskolen.
Totalt har vi 31 plasser ved denne brygga.