Dugnader

HMF har i sin økonomi basert drift på at det enkelte medlem skal bidra med dugnadsinnsats. HMF mener videre at dette er et godt grunnlag for en sosial utvikling i foreningen og at her deles ut gratis båttips mellom medlemmer. Har du bryggeplass skal den enkelte bidra med 5 timers innsatts. Har du opplagsplass skal den enkelte bidra med 5 timers innsats. Har du både brygge og opplagsplass skal den enkelte bidra med totalt 10 timers innsats.

Alle mann på dekk

Her vil det enkelte medlem finne oversikt til hvilke datoer som planlagte dugnader skal utføres. I denne informasjon har vi også satt opp foreløpige
oppgaver som skal utføres under de enkelte dugnadsdatoer. Prioritering over hva som skal gjøres på angitt dag er avhengig av hvor
mange medlemmer som møter opp. Teknisk Sjef leder dugnadsarbeider eller en han har utpekt for å lede på den enkelte dugnadsdag.
Det er viktig at du sørger for å få notert din deltagelse på dugnaden, av ansvarlig ledere for dagen. 
Ikke gjennomførte dugnadstimer blir belastet med et gebyr, (jfr. prisliste)

Dersom det er et medlem ikke kan delta på noen av oppsatte dugnader, kan Teknisk Sjef , om mulig, tildele egne oppgaver på avtalt tid.  

Vi har ikke rukket å registrerer noen dugnader enda. Kommer snart!