Halvårsplaner Holmen motorbåtforening

Her får du oversikt over aktiviteter som skal gjennomføres for året vi er inne i, 2022. Planene blir delt i to- Vår og Høst.

Forbredelser


Halvårsplan høst 2022 er foreløpig klar.  

Ved å klikke deg inn på vedlagt dokument under får du full oversikt over gjeldende halvårsplan. 
Denne vil alltid være oppdatert.