Halvårsplaner Holmen motorbåtforening

Her får du oversikt over aktiviteter som skal gjennomføres for året vi er inne i, 2021. Planene blir delt i to- Vår og Høst.

Forbredelser

Det er store endringer i denne “ Corona Pandemi” og samfunnet vender tilbake til noe som ligger normaltilstander. 
Vi er ikke der helt pr. dato men muligheten for vår tradisjonelle fellestur lar seg gjennomføre.
Halvårsplan høst 2021 er foreløpig klar.  

Ved å klikke deg inn på vedlagt dokument under får du full oversikt over gjeldende halvårsplan. 
Denne vil alltid være oppdatert.