Miljø-avfall

I vår drift ovenfor det offentlige lovverk og ihht våre egne vedtekter med våre formål, er dette et viktig område for oss. Ta vare på det maritime miljø og ikke forsøple det. HMF oppfordrer sterkt til at vi holder på vår miljøbevissthet og sørger for at avfall kommer på rett sted. Vi har to containere for avfall. Rest og farlig avfall. Container for farlig avfall er låst som alle medlemmer har tilgang til med sine nøkkelkort. Sørg for at den er låst etter bruk. Alle tønner for farlig avfall er tydelig m

Miljøavfall i denne container. Plassert under motorveibrua.Restavfall i denne container. Plassert under motorveibrua.

Avfallsplan for Holmen Motorbåtforening

1 Bakgrunn og hensikt

Båtforeninger er pålagt å ha en avfallsplan i  henhold til gjeldende regelverk. Formålet er å sikre natur og miljø ved etablering og drift av en tilfredsstillende mottaksordning for avfall. En slik planer et verktøy for drift av havna og gir retningslinjer for havnas brukere. Planen skal sikre at foreningens medlemmer og besøkende på bryggeanlegget er kjent med hvordan man opptrer ved en akuttsituasjon, samt håndterer avfall på en god og sikker måte henhold til gjeldende lovgivning og forskrifter. Avfalls- og beredskapsplanen skal oversendes og godkjennes av Fylkesmannen. Revidert plan sendes ved betydelige endringer i havnen/driften av denne.

Foreningen er hjemmehavn for fritidsbåter, samt at årlig båtpuss og jevnlig vedlikehold blir gjort på foreningens område. Det er derfor hensiktsmessig å ha mottaksanlegg for farlig avfall, samt avfall som enten kildesorteres eller betraktes som restavfall.

3.  Mottaksanlegg for avfall ved Holmen Motorbåtforening
Det finnes det en låst container for farlig avfall (Alle medlemmer har nøkkel til containeren).
Denne inneholder følgende

Avfallskategori Aktør/BehandlerMengdeBehandling
RestavfallNorsk GjenvinningContainerUfarlig avfall
SpilloljeNorsk GjenvinningMiljøcontainer   -   FatFarlig avfall
BatterierNorsk GjenvinningPall / kasseFarlig avfall
OljefilterNorsk GjenvinningMiljøcontainer   -  FatFarlig avfall
Lakk/malingresterNorsk GjenvinningMiljøcontainer   -   FatFarlig avfall
Slipe/pussestøvNorsk GjenvinningMiljøcontainer   -   SekkFarlig avfall
Tilsølt avfallNorsk GjenvinningMiljøcontainer   -   FatFarlig avfall
Emballasje/kannerNorsk GjenvinningMiljøcontainer   -   SekkFarlig avfall
DrivstoffresterNorsk GjenvinningMiljøcontainer   -   FatFarlig avfall

 

Alle beholdere er tydelig merket med hva som skal kastes hvor.

I tillegg er det en standard avfallscontainer for restavfall.

4.1 Restavfall

 Kastes i container. Denne tømmes ved behov.  Hvis containeren er full, må   restavfall tas med hjem og leveres på egnet mottak i eget nærområde. 
Avfall SKAL IKKE plasseres ved siden av containeren eller andre steder. 
Av miljømessige hensyn, og for å unngå å fylle containeren unødig, ber vi om at avfall kildesorteres: