Årsmøte 2021

22.03.2021

Foreløpig utsatt grunnet "Corona Pandemi"

Styret jobber med saken om hvordan og på hvilke måter vi kan få gjennomført årsmøte.

En løsning ville jo være å kjøre dette elektronisk men vi kjenner til at flere medlemmer ikke er oppe å går på Teams og Skype. 

Imidlertid vil styret sende ut årsregnskaper og  beretninger fra styret og alle fagsjefer. 
 

Styret har utsatt årsmøte foreløpig til medio juni.