Informasjon. Midlertidig styre i HMF

12.02.2024

Interimstyre er etablert i HMF. Ellers er "alt som før"

Medlemsinformasjon, Holmen Motorbåtforening    

12.02.2024

Medlemsmøtet 4.januar omhandlet rekrutteringsarbeid til styret i Holmen Motorbåtforening. Det har i de siste årene vært vanskelig å få noen til å ta styreverv. Derfor ble det vedtatt og nedsatt en arbeidsgruppe bestående av Roar Svendsen, Sven-Erik Lundberg, Asle Skage og Espen Fornes Berg. Disse skal utarbeide forslag til hvordan Holmen Motorbåtforening skal styres og driftes fremover, og komme med et forslag på dette til årsmøte 2024.

I styremøtet 30.januar 2024 la det sittende styret ned sine verv. Derfor ble det opprettet et interimsstyre bestående av Tom Bertelsen, Ann-Christin Moen, Roar Svendsen, Sven-Erik Lundberg, Asle Skage og Espen Fornes Berg for å gi de fullmakter og mandater det er behov for i et styre, slik at Holmen Motorbåtforening blir driftet frem til årsmøtet. 

Innkalling til årsmøte vil komme så fort vi har gjort ferdig alt arbeid, mest sannsynlig mars/april 2024. Nøyaktig tidspunkt kommer vi tilbake med.