Rydding av opplagsplass etter utsett av båt.

08.04.2024

Samle opplagsmateriell og kast det som du ikke skal bruke videre. Restavfall og spesialavfall.

Vår egen avfallsordning

Nå er båter i ferd med å komme på vannet. Den enkelte må rydde opp den plass som er brukt. Det er satt ut to nye containere på plassen og den ene er beregnet for impregnert trevirke og den andre er beregnet for vanlig hvit trevirke. Vi har vår vanlige grå container som er for restavfall. Spesialavfall med plastkanner, batterier og vesker har sin plass.