Rydding av opplagsplass etter utsett av båt.

08.04.2024

Satt ut container for, Impregnert trevirke

Impregnert trevirke

Container for impregnert trevirke