Rydding av opplagsplass etter utsett av båt.

18.04.2024

Satt ut en mindre Container for metal.

Container for metal