Varsel om stenging av Drammenselva for båttrafikk

04.04.2024

Fra Drammen Kommune

Varsel om stenging av Drammenselva for båttrafikk i forbindelse med Ro-regatta lørdag 20. og 21.april april 2024.

 
 

I år har Drammen Roklubb 100 års jubileum og Drammen River Cup Regatta på Drammenselven vil i den anledning arrangeres over 2 dager på Drammenselven 20.- 21.april 2024. Drammen havn har gitt Drammen RiverCup Regatta tillatelse til å stenge Drammenselva for annen trafikk enn den som er knyttet til ro-regatta arrangementet. Arrangementet vil foregå lørdag den 20.april med Prolog fra kl 07:30 – 10:30 fra Pålsøya til roklubben og Duell fra kl 11:00 – 18:00 vest for ny gang- og sykkelbro og opp til Øvre Sund Bro. Søndag den 21.april blir det duell fra kl 10:00 - 15:00 vest for ny gang- og sykkebro og opp til Øvre Sund bro. Regattaen fortsetter med Sølvfastløpet fra Pålsøya til Ypsilon bru fra kl 11:00 - 15:00. 

 
 

Av sikkerhetsmessige årsaker er det viktig at vi som arrangør sørger for at uvedkommende ikke kommer i nærheten av banen. DRCR vil ha et antall vaktbåter og utstyr som gjør dem i stand til å sikre banene for roerne opp til start og under løpene.

 
 

Vi vil sørge for at annen trafikk kan passere i tidsrommet mellom prolog og duell, samt når det er pauser.

 
 

Vi ber om at dette blir gjort kjent for alle medlemmer av Holmen Motorbåtforening som har planer om å ferdes på Drammenselven lørdag 20. og søndag 21.april 2024. Videre ber vi om at det vises hensyn og at båtførere følger roklubbens vakt-/sikkerhetsbåters anvisninger og dirigeringer. Under prologen, duellene og Sølvfastløpet må ikke roerne forstyrres av annen båttrafikk enn våre egne sikkerhetsbåter.

 
 

Vi takker på forhånd for forståelse og samarbeid.