Prisliste

Vedtatt på årsmøte 29.04.2024

For medlemmer

Innmeldingsgebyr (engangsavgift)Kr. 4500
Bryggeplass - Båtlengde inntil 8 meterKr. 6500
Bryggeplass - Båtlengde inntil 10 meterKr. 7500
Bryggeplass - Båtlengde inntil 12 meterKr. 8500
Bryggeplass - Båtlengde over 12 meterKr. 9500
Kontingent pr.år (inkl. familemedlem)Kr. 700
Bryggeleie m/bryggeinnskudd (pr.m)Kr. 470
Bryggeleie u/bryggeinnskudd (pr.m)Kr. 1000
Løftetillegg for bruk av truck, pr. gang, i ordinære utsett og opptakKr. 450
Løftetillegg for bruk av truck, pr. gang, utenom ordinære utsett og opptakKr. 650
Opplagsplass m/bryggeinnskudd pr. m2Kr. 160
Opplagsplass u/bryggeinnskudd pr. m2Kr. 400
Gebyr for manglende dugnadstimer (pr.time)
Dugnadstimer pr gjeldende regulativ er: Bryggeplass 8 timer Opplagsplass 7 timer
Kr. 650
Vimpel HMF (pris reguleres i forhold til innkjøpspris)Kr. 150
Leie av klubbhus (pr. gang) Se egne reglerKr. 1000
PurregebyrKr. 75
Nye nøkler som produseresKr. 300

For eksterne båteiere

Midlertidig leie av bryggeplass, pr, uke – inntil 6 uker. Ved havari er inntil to uker gratis.Kr. 800
Løft med truck – pr.gangKr. 1000

Båtlengde = Skroglengde inkl. ev. hekkagregat/påhengsmotor, baugspyd, badeplattform daviter m/u jolle.

Leielengde = Båtlengde + fortøyninger

Båter inntil 7 meter = Båtlengde + 1,5 meter

Båter over 7 meter = Båtlengde + 2 meter

Båter skal fortøyes med baugen på bryggemerke/plassmerke med retning mot Union Brygge.

Opplag på land i sommerhalvåret er ikke tillatt. Ved spesielle tilfelle kan styret, etter søknad, gi dispensasjon fra denne regelen. Kostnaden er den samme som ved vinteropplag

Det er kun tillatt å bruke strøm til å lade batterier og når man foretar arbeid ombord, dvs. er til stede i båten.Dersom man trenger/ønsker strømforbruk ut over dette, kan strøm kjøpesover egen måler utlånt av HMF. Ta kontakt med teknisk leder.Det foretas målingskontroller/stikkprøver med jevne mellomrom. Dersom noen bruker strøm utenom måler, til f. eks. varme, vil det bli sendt regning for strømforbruk hele vinter/opplagsperioden uansett når forbruket er målt.