Sidnen er ikke i bruk!

Søknad om medlemskap legges i stedet inn her:

https://www.havneweb.no/holmen-mbf/?mod=sokplassSøknader i skjemaet under blir ikke lestSøknaden gjelder:

Personopplysninger

Båtopplysninger

Kontaktopplysninger

Annet

Samtykkeerklæringer

Samtykkeerklæring
  • Jeg godkjenner bruk av Havneweb i kommunikasjon mellom meg og båthavn/ båtforening som jeg er medlem / tilknyttet til. Dette innebærer behandling av nødvendige personopplysninger om meg for å legge til rette for slik kommunikasjon, herunder fødselsdato og kontaktinformasjon som jeg har oppgitt.
  • Jeg er kjent med at oppgivelse av telefonnummer og e-postadresse innebærer aksept av bruk av SMS og e-postkommunikasjon i forbindelse med for eksempel påminnelse om faktura, vakter og dugnader (i de havner det gjelder), og andre administrative forhold som fakturering med videre.
  • Jeg er innforstått med at jeg på et senere tidspunkt kan reservere meg mot slik bruk om jeg skulle ønske det.
  • En etterfølgende reservasjon i bruken av Havneweb kan du gjøre ved å når som helst trekke ditt samtykke. Du forstår at hvis du velger å ikke gi oss samtykke, eller hvis du trekker ditt samtykke tilbake, kan det være at du ikke kan benytte en eller flere av funksjonene vi tilbyr.
  • Jeg er kjent med at Havneweb sin rolle kun er å legge til rette for kommunikasjon mellom meg og min båthavn/ båtforening
Intern deling

Jeg godkjenner at mine personopplysninger kan deles internt i Holmen Motorbåtforening.

Ekstern deling

Jeg godkjenner at mine personopplysninger kan deles utenfor Holmen Motorbåtforening.

KNBF deling

Jeg godkjenner at mine personopplysninger kan deles med KNBF.

I et forsøk på å hindre spam ber vi deg om å løse følgende matematiske utfordrende nøtt