Ikke i bruk

Søknader må sendes til:

post@h-m-f.noSøknader i skjemaet under blir ikke lestHer finner du søknad for leie av klubbhuset og regler for leie av klubbhus. Søknad utleie klubbhus | Holmen motorbåtforening

Jeg vil heller skrive ut og levere

Søknadskjema for leie av klubbhus Holmen motorbåtforening

Personopplysninger

Ønsker å leie klubbhuset

Annet

Samtykkeerklæring

Utleiereglement

 1. Klubbhuset leies kun ut til medlemmer av HMF
 2. HMF´s eget bruk av klubbhuset skal til enhver tid prioriteres, men er klubbhuset leid ut før et HMF arrangement planlegges, må dette tas hensyn til
 3. Søknad om leie av klubbhus skal skje på fastsatt skjema.
 4. Søknad skal godkjennes av Hussjef. Kopi av godkjennelse sendes leietaker og kasserer for fakturering
 5. Etter hver utleie skal det kontrolleres at huset er levert tilbake rengjort og med det utstyr som var i huset på leietidspunktet
 6. Skadet utstyr og/eller andre skader skal erstattes av leietaker.
 7. Følg bruksanvisning for oppvaskmaskinen. (Se oppslag) Alt som skal vaskes må skylles først og matrester må fjernes. Maskinen skal renses for ev. rester, tømmes for vann og slås av før den forlates
 8. Det skal ikke være mer enn en leietaker/et arrangement i løpet av ei helg, hvis dette ikke er avtalt spesielt. Ved leie i helgen kan huset disponeres fra lørdag kl. 15.30 til mandag kl. 11.00. Dersom huset skal disponeres lørdag formiddag må dette avtales spesielt. Dette kan ikke regnes med i perioder hvor foreningen har faste arrangement lørdag formiddager
 9. Dersom man ønsker å leie huset fra fredag t.o.m lørdag og eller over helgen, kan dette kun gjøres etter spesiell avtale med hussjef og når det ikke er til hinder for foreningens egne arrangementer
 10. Pris utleie enkeltdager er kr. 750,- (fra kl.15.30 en dag til kl. 11.00 neste dag)
 11. Pris for utleie helg er kr. 1500,- (fra kl. 15.30 lørdag til kl.11.00 mandag)
 12. Årsmøtevedtak februar 2009
  Eventuell avbestilling MÅ skje senest 10 dager før leiedato. Ved for sen avbestilling, MÅ leietaker betale full pris

I et forsøk på å hindre spam ber vi deg om å løse følgende matematiske utfordrende nøtt

Søknad signert levers hussjef, legges i postkassa på kontordøra / post@hmf.no

Utleie er ikke avtalt før leietaker har mottatt underskrevet søknadskjema fra hussjef.

Styret februar 2009